A Pálosok Nagykáptalanja

2014. március 1-én kezdődött Lengyelországban, Częstochowában, Jasna Górán Első Remete Szent Pál Rendjének, a Pálosoknak a Nagykáptalanja. A hatévenként összehívott testület a megválasztott képviselőkből és a hivatalból jelenlévő szerzetesekből áll. Elsődleges célja, hogy a rendi legfőbb vezetést megválassza és a pálosok életét szabályozó Konstitúció és Direktórium esetleges módosítását, kiegészítését megtárgyalja, amennyiben arra szükség van.

A magyarországi tartományt Bátor Botond pálos tartományfőnök és Csóka János pálos atya képviseli.

A Nagykáptalan 2014. március 6-án Arnold Chrapkowski eddigi vikárius atyát választotta meg Első Remete Szent Pál Rendje új generálisának. – Isten áldja az újonnan megválasztott Generális atyát!

A Nagykáptalan 2014. március 7-én megválasztotta a Rendfőnöki Hivatal
további tagjait:

– Vikárius (Rendfőnök /Generális/ helyettese), I definitor (tanácsos): Mihał Lukoszek atya – jelenleg a krakkói házfőnök

– II. definitor (tanácsos): Mariusz Tabulski atya – jelenleg a wrocławi házfőnök

– III. definitor (tanácsos): Ryszard Bortkiewicz atya – jelenleg Częstochowában a Szent Barbara kolostor házfőnöke
– IV. definitor (tanácsos): Kazimierz Maniecki atya – jelenleg a wieruszówi házfőnök

– A Pálos Rend képviselője Rómában (Prokurátor): Bazyli Degórski atya – aki eddig is ezt a tisztséget töltötte be
– A Pálos Rend gondnoki feladatát Jan Bednarz atya tölti be, aki eddig is ezt a tisztséget látta el.