A Pálos Rend története

A Magyar Pálos Rend alapítója, Boldog Özséb 1200 körül született Esztergomban. 1246-ban kanonoki rangjáról és vagyonáról lemondva a Pilis rengetegébe vonult és három évig élte a remeték csendes, egyszerű, mégis kemény életét. 1250-ben a tatárjárást követően összegyűjtötte a Pilisben és az ország távolabbi részein élő remetéket, hogy imádságaikat és áldozataikat közösen ajánlják Istennek, a történelem viharaiban oly nagyon megtépázott nemzetünkért.

A középkorban a rendnek már több száz kolostora van.

Majd II. József osztrák császár az Osztrák–Magyar Monarchia területén, sok más szerzetesközösséggel együtt, 1786-ban a pálos rendet is feloszlatta. Így ennek a magyar földből származó, magyar lelkiséget hordozó, életét a magyarságért áldozó rendnek mindössze két kolostora maradt meg, mindkettő Lengyelországban. A láng, amely fényével évszázadokon át bevilágította a magyarság egét, idegen földön pislákolt tovább.

1934-ben térhettek vissza szülőföldjükre a pálosok, és kezdték meg újból – majd 150 év kényszerű szünet után – a magyarság szolgálatát.
Két évtized sem telt el, amikor ismét nehéz idők következtek mind az ország, mind a rend számára. 1950-ben a kommunista diktatúra emberei kíméletlen barbársággal rontottak mindarra, ami érték, és ami útjukban állt. A pálos szerzeteseket is egyetlen éjszaka teherautókra rakták és deportálták. Vezér Ferencet ártatlanul kivégezték, a többieket pedig koholt vádak alapján börtönbüntetésre ítéltek. Végérvényesnek látszott a pusztulás, amely a szerzetesrend zsenge hajtását érte.

Mégis, mint annyiszor történelmünkben, 1989-ben újból talpra állt a rend, mintegy igazolva a XVII. században élt magyar bíboros, Pázmány Péter mondását: “Ha valaki Magyarország sorsos állapotját látni kívánja, tekintse Első Remete Szent Pál szerzetét. És ha azt virágjában tündökölni látja, tudja meg, hogy az országnak is jól vagyon dolga, mert jó rendben a szénája.”

Erdélyben II. József óta 2014. január 26-án telepedhetett vissza a magyar pálos rend Hargitafürdőn. A hargitafürdői kolostorban szolgáló pálos szerzetesekkel egy új fejezet kezdődött a rend életében.