Üdvözlünk a Táborhegyen, Hargitafürdőn!

Az áldás és közbenjárás hegye

Hargitafürdői (Táborhegy) közösségünk látása

(Egyháztanács eskütételekor elhangzott álom vázlata – 2011. Fehérvasárnapján)

  • Álmunk egy olyan közösség, ahol a szenvedő, depressziós, kiábrándult és összezavarodott ember szeretetet, elfogadást, segítségnyújtást, megbocsátást, útmutatást és biztatást találhat.
  • Álmunk, hogy a falu minden lakójával és az idelátogatókkal (mofettázók, turisták) megosszuk a Jézus Krisztusról szóló örömhírt.
  • Álmunk, hogy a falu minden tagját egyházközségünk családi körében köszönthessük – ahol együtt szerethetünk, tanulhatunk, nevethetünk és élhetünk harmóniában egymással.
  • Álmunk, hogy lelki nagykorúságra juttassuk el az embereket bibliatanulmányozás, házi csoportok, kurzusok, csendesnapok, ünnepeinkhez kötődő tanítások, és filmklubok révén.
  • Álmunk, hogy minden hívő embert hatékony szolgálatra készítsünk fel, segítséget nyújtva számukra abban, hogy felismerjék Istentől kapott ajándékaikat és talentumaikat.
  • Álmunk hivatások ébresztése, ápolása, akik Krisztus szolgálatára szentelik életüket.
  • Álmunk, hogy tagjaink részt vegyenek a nagy Egyház életében, és abban szolgálatokat vállaljanak.
  • Álmunk egy olyan közösségi tér kialakítása, ahol a közösségi életet megélhetjük. Álmunk, hogy templomunk és környéke, a falunk olyan legyen, hogy itt lenni, felüdülést jelentsen a teljes ember számára – lelkileg, érzelmileg, fizikailag, és szociálisan – és békés, feltöltekezést szolgáló zöld és egészséges övezetben éljünk.
  • Álmunk, hogy élő örökség legyen számunkra is, amit Szent István királyunk megálmodott népünknek, amit megtapasztaltak szent magyar elődeink.

Előttetek állok ezen a napon, és teljes bizonyossággal állítom, hogy ezek az álmok valóra fognak válni. Miért? Mert hiszem, hogy Istentől ihletettek – elhívásunk van minderre.

 

Hargitafürdő, 2011. május 1-jén, az egyháztanács eskütétele napján,

 

László Rezső, plébános

További megosztások