Üdvözlünk a Táborhegyen, Hargitafürdőn!

Az áldás és közbenjárás hegye

Egyháztanácsosi és mindannyiunk elköteleződése

Miután elfogadom Krisztust Uramnak és Megváltómnak, a keresztségben az Egyház gyermekévé-, a bérmálásban részesedve nagykorú kereszténnyé lettem és egyetértek Egyházunk hitvallásával, most úgy érzem, arra vezet a Jóisten, hogy csatlakozzam egyházközségem családjának munkájába. Ezennel elkötelezem magam Isten és a közösség többi tagja felé, és vállalom, hogy megteszem a következőket:

1. Őrizni fogom a közösségben az egységét azáltal, hogy:

… szeretettel fordulok a többi tag felé,

… nem pletykálok,

… követem egyházi vezetőimet.

„Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás épí­tését szolgálják” (Róm 14,19).

„Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmuta­tás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek” (1Péter 1,22).

„Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják” (Ef 4,29).

„Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel és ne sóhaj­tozva, mert ez nem válna javatokra” (Zsid 13,17).

2. Részt vállalok a közösség felelősségéből azzal, hogy:

… imádkozom a növekedéséért,

… hívogatom a kívülállókat,

… szeretettel veszem körül az érdeklődőket, keresőket.

„Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,amikor megemléke­zünk rólatok imádságainkban” (1Thessz 1,2).

„Akkor az Úr ezt mondta a szolgájának: Menj el az utakra és a kerítésekhez; és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam.” (Lk 14,23).

„Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Is­ten dicsőségére” (Róm 15,7).

3. Támogatom a közösségemet szolgálatát azáltal, hogy:

… kibontakoztatom az adottságaimat és képességeimet,

… keresem, hogy fejlődjem Egyházam tanításában és így éretten szolgálom közösségemet,

… szolgálatkész hozzáállást igyekszek kialakítani.

„Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak” (1Péter 4,10).

„Isten adott némelyeket … pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére” (Ef 4,11-12).

„Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert Ő szolgai alakot vett fel értetek” (Fil 2,3-4.7).

4. Hozzájárulok a közösségem életéhez azzal, hogy:

… hűségesen részt veszek az egyházi életben, liturgiákon,

… Istennek tetsző életet élek,

… rendszeres adakozok Isten és közösségem ügyeire.

„Saját közösségünket ne hagyjuk el,… hanem bátorítsuk egymást” (Zsid 10,25).

„Csakhogy a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek” (Fil 1,27).

„A hét első napján mindegyiketek tegye félre és gyűjtse össze azt, ami telik tőle” (1Kor 16,2).

„A föld minden tizede az Úré, … az Úr szent tulajdona az” (3Móz 27,30).

Imádkozunk egymásért, buzdítjuk egymást, intjük egymást, köszöntjük egymást, szolgáljuk egymást, tanítjuk egymást, elviseljük egymás gyengeségét, tiszteljük egymást, viseljük egymás terhét, megbocsátunk egymásnak, énekelünk együtt, engedelmeskedünk egymásnak, és ragaszkodunk egymáshoz. – Ezek az elköteleződések mind arra vonatkoznak, hogy mit jelent a tagság egy közösségben. Ezek a tagsággal járó kötelezettségeim.

 

Hargitafürdő, 2011. május 1-jén, Fehérvasárnap

További megosztások