Közösségünkről

Szeretettel köszöntlek a hargitafürdői (táborhegyi) közösségünk virtuális sarkában. Jelenleg, és amíg a Jóisten akarja, a helyi közösség plébánosa vagyok. László Rezső vagyok, születésileg székelyszentkirályi. De talán ez nem annyira jelentős, mint az, hogy mennyei Atyám különösen szeretett gyermeke vagyok – azt tapasztalom nap mint nap. Ha a papságomra, elhívásomra, az ittlétemre gondolok is, minden erről beszél. A Jóistennek egy szép terve volt az életemmel kapcsolatban, s hihetetlenül szépen alakította/alakítja. Csak csodálni tudom, ahogy használ, gyarlóságaim, gyengeségeimmel együtt.

Nagyon szeretem Őt. Amit itt szeretnék, Hargitafürdőn (Táborhegyen), az az, hogy amit tőle kaptam, azt másokkal is megosszam, amit közvetíteni akar rajtam keresztül, azt jó lélekkel tegyem és abban örömömet leljem. – Adja Isten, hogy úgy legyen!

Gyere, éljünk együtt a Táborhegyen, éljünk együtt Isten jelenlétében. Csodáljuk az Ő nagyságát! Tapasztaljuk meg, hogy Ő értünk élő Isten! És érjük meg együtt az Ő rólunk szóló ígéreteinek beteljesedését köztünk!

Templomunk és környéke

A hargitafürdői kápolnát 1904-ben kezdték el építeni. A tulajdonjog tisztázása után 1909-ben fejezték be. Angi Mihály gyergyószentmiklósi és Máté György gyergyóalfalvi lakosok nejeikkel együtt a kápolna összes építési költségét fedezték. A kápolnának egy életnagyságú Szent István király-szobrot Csedő István csíkszeredai ügyvéd és a harangokat Merza János csíkszeredai állomásfőnök ajándékozta. A jelenlegi oltár 1960-ban került oda, eredetileg a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium 113-as termében volt felállítva. Az oltár keleti oldalán ez olvasható: „Tervezte: Vámszer Géza tanár / Készítette: Salamon Lajos / Festette: Szentpétery László/ 1937. március 27”. A kápolna előtt álló székely kaput Jakab György és Lázár István faragta 1981-ben.

A kápolnában hétköznap a szentmisék du. 6 (nyáron) ill. 5 (télen) órakor vannak. Az eltelt egy évszázad alatt a csicsói és a csíkszeredai Szent Kereszt plébánia látta el. 2003-tól Szereda gondozta 2010-ig. 2007-ben elkészült az Egyházi Komplexum, amelynek építését 1991-ben kezdték el. A fatemplomot 2008 és 2009 között alapjaitól kezdve felújították a főegyházmegye millenniumára. Következő évre, 2010. őszére elkészült a plébánia épülete is, és önállósult, mint plébánia.

Egyháztanács

Közösségünk egyháztanácsa Tamás József püspökatya jóváhagyásával 2011. tavaszára jött létre és május elsején tették le az egyháztanácsosi esküt (nagyon szép ünnepen: Fehérvasárnap és egyben Isteni irgalmasság vasárnapja, valamint II. János Pál pápa boldoggá avatásának napja).

Elköteleződésük az, ami egyben a közösségünk elköteleződése is. Erre hívunk meg téged is köztünk. Próbáljuk ki és éljük meg együtt ezt az isteni, kalandos életformát, melynek nyomán várjuk Gazdánk hozzánk szóló szavait majd: Jól van derék és hű szolgám, a kicsiben hű voltál, sokat bízok rád menj be urad örömébe (Mt 25,21).

Ministránsaink

A ministráns közösségünk alapja a helyi, hargitafürdői gyerekek. Mikor pedig vendég gyerekek ill. fiatalok érkeznek, ők is szívesen vannak velünk együtt az oltárszolgálatban.

Gyerekeink a vetítésben szolgálnak, valamint az oltárnál, a virágokra vigyáznak, öntözik, énekelnek és főként imádkoznak. – Isten fizesse nekik, legyen sok örömük benne!