Szent család járás

Először is: nagyon hálás vagyok értetek, hogy – bár én is gondoltam, hogy idén kezdjük el a szent család járást -, kezdeményeztétek.

A tegnap, 17-én este el is kezdődött a szent család bekérezkedése családjainkba: kezdte nagy családunk a közösség szálláshelyén, a templomban. Ma este pedig folytatjuk 7 órától Terézke néninél. A következőkben igény szeriont megyünk tovább. A szent család járás 23-a estéig tart. Mikor esti misénk van, akkor direkt a szentmise után indulunk,máskor pedig este 7 órakor. Az utóbbit az előző háznál, előző este egyezzük meg, hogy hol találkozunk és hová tartunk.

És pár szót akkor a szent család járásról: A magyar nép körében a legjobban elterjedt adventi ájtatosság a Szállást keres a Szent Család, melyet december 15-én este kezdünk. A szokások szerint kilenc család alkot egy „bokrot”, s esténként más és más „bokorhoz” viszik a templomban előzetesen megáldott Szent Család-képet, amely előtt imádkoznak és énekelnek. Az egyes családok tagjai a rájuk eső napon meggyónnak, megáldoznak, vagy pedig a „bokrok” együtt, befejező napon, december 23-án közösen járulnak szentáldozáshoz. Ha templomban végezzük, nem szervezünk „bokrot”, hanem minden résztvevő család megáldatja a Szent Család képét, s otthon helyezi el, a végén pedig szintén közös szentmisével, szentáldozással fejezik be az ájtatosságot.

Ami pedig minket érint ebben: Jézus a Szűzanya és Szent József által ma is, keresi, mint egykor Betlehem utcáit róva, hogy kik fogadják be az otthonukba, szívükbe Őt. Idén karácsonykor a te szívedben akar szállást találni. Ha beengeded, veled marad és veled táplálkozik, sőt szívesen nálad is marad, és ha akarod, Ő lehet a te szíved királya. Az ének alapján, te is hívd meg őket hozzád: „Ne sírj tovább Szűzmária, ne menjetek ma máshova! Szállásunkat mi megosztjuk, kis Jézuskát befogadjuk!” Mire hiszem, hogy az isteni áldás rátok árad: „Házatokra boldogság száll, ha betér az égi király.” – Ámen, úgy legyen, itt a Tábor hegyen is, a te házadban is!