Új pálos szerzetesház megáldása Hargitafürdőn

Balla Barnabás atyát és Szűcs Imre testvért Bátor Botond tartományfőnök atya Erdélybe helyezte, a hargitafürdői kolostoralapítás előkészítésére. Az ünnepélyes kolostoralapításra január 26-án fog sor kerülni Hargitafürdőn. – olvashatjuk a Pálos Rend honlapján megjelent friss hírekben.
Új pálos szerzetesház megáldása Hargitafürdőn 2014. január 26-án
Forgatókönyv
– 9 órakor: Gyülekezés a templomban és a templom előtti téren.
– Az érsek úr, püspök úr és a papság a szerzetesház (plébánia) épületében gyűlik össze.
– 9,15-kor rózsafüzér imádság a templomban.
– 9.55-kor feláll az asszisztencia a külső, bejárati teraszon a kereszt és a pálos címer előtt, ahol már elő van készítve a hangosítás.
– 10 órakor elkezdődik az új szerzetesház megáldása az Áldások Könyve alapján (212.oldal) Az 522.-tól kezdődően egészen az 525.-ig bezárolag a szertartáskönyv szerint.
A szentírási szakaszok kimaradnak, a szertartás folytatódik az 531. ponttól szenteltvíz hintéssel és rövid énekkel(534.pont), majd az 535-ös befejező résszel zárul.
– Ezután énekszó mellett kereszt alatt elindulunk a templom felé a kis székelykapuhoz, belép a templomkertbe és majd a templomba, ahol a szentmise kezdődik
a liturgikus időnek megfelelő, évközi 3. vasárnap szentmiséjével.
– A templom szentélyében lesz a papság.
A ministránsok a szentélylépcsőn foglalnak helyet.
A kis kórus a karzaton foglal helyet.
– A templom padjaiban elől a meghívott vendégek lesznek.
– Az áldoztatásig nincs különösebb változás. Az áldoztatás külön kijelölt helyeken, mind a templomban, mind pedig kívül. (A templombanközépen és hátul, ahová a pap körbe megy majd.
Kívül pedig a templom előtt illetve ha szükséges a külső úton is legyen áldoztatás.)
– Az áldozás utáni könyörgést követően köszöntők hangzanak el, majd jön azáldás.
Áldás után himnuszok (pápai, magyar és székely himnusz), majd kivonulási ének. Az első versszak alatt az asszisztencia áll, míg a segítők utat készítenek a kivonuláshoz.
Ezzel a szertartás befejeződik.
Szeretettel várjuk a paptestvéreket és a híveket a kolostor megáldására.