Hargitafürdői pálosok

ISMERKEDJ MEG A HARGITAFÜRDŐI PÁLOS SZERZETESEKKEL

Hosszú előkészületi munka után, 2014. január 26-án új kolostort alapítottunk Hargitafürdőn. A pálosoknak jelentős múltja volt Erdélyben. A középkorból 21 pálos kolostorról adnak hírt az évkönyveink. Ezek közül az első, amiről pontosabb feljegyzések vannak, a gyulafehérvári, Szent Erzsébetről elnevezett monostor. Az isteni Gondviselés megerősítő jelét látjuk abban, hogy közel 300 év után éppen a gyulafehérvári egyházmegye hívta vissza a pálosokat Erdélyországba.

Reméljük, hogy az elültetett kis mag szárba szökken, és sok termést hoz: olyan odaadott életű szerzeteseket, akik elődeink nyomán járva nagylelkűen válaszolnak Isten hívására és örömmel áldozzák életüket nemzetünk lelki felemelkedéséért.

P. Bátor Botond OSPPE
Forrás: palosok.hu

A hargitafürdői pálos rendház alapítása

Hatalmas hóesés kísérte a pálos szerzetesek kolostoralapítását és erdélyi visszatelepülését Hargitafürdőn január 26-án.

Az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend több mint 200 év után tér vissza a Erdélybe, ahol a hargitafürdői Szent István plébániát és az ahhoz tartozó kápolnát foglalhatták el.

Az új pálos kolostort dr. Jakubinyi György érsek áldotta meg, aki az ünnepi szentmisén mondott beszédében azt hangsúlyozta, nem lehet széthúzás az egyházon belül, és fontos, hogy aki megérzi hivatását, ne álljon ellent a hívásnak.

A szentmisén Bátor Botond, a pálos rend magyarországi tartományfőnöke köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik segítették a rendet a visszatelepülésben. Felolvasta Izidor Matuszewski generális atya levelét, melyben így fogalmazott: „Bízom benne, hogy a rend visszatérése Erdélybe áldott időszak lesz”.

Levélben üdvözölte a kolostort alapító pálosokat Kövér László az országgyűlés elnöke is.

Darvas-Kozma József esperes, aki könyvet írt a pálos rend erdélyi történelméről, egy téglát ajándékozott Hargitafürdőre költöző szerzetesrendnek, amely Klastrompusztáról, az első pálos monostor padlójából származik.

Az új kolostorban két pálos szerzetes kezdi meg szolgálatát, és ahogy Bátor Botond fogalmazott, bíznak abban, hogy több székely fiatalt is megérint majd a pálos hivatás, így idővel gyarapodni fognak.

Erdélyben is otthon van a Pálos Rend

– összefoglaló videó a hargitafürdői pálos rendház alapításáról –

Visszanézhető a pálos rendház alapításának ünnepsége

– a teljes ünnepi szertartás és szentmise –

A hargitafürdői konvent tagjai

Bátor Péter Botond atya

elöljáró-plébános

+4 0742 599 559


Szűcs Ferenc Imre testvér

+4 0758 723 174


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!