Szent István templom és plébánia

TEMPLOMUNK, EGYHÁZTANÁCS, MINISTRÁNSAINK

Templomunk

A hargitafürdői kápolnát 1904-ben kezdték el építeni. A tulajdonjog tisztázása után 1909-ben fejezték be. Angi Mihály gyergyószentmiklósi és Máté György gyergyóalfalvi lakosok nejeikkel együtt a kápolna összes építési költségét fedezték.

A kápolnának egy életnagyságú Szent István király-szobrot Csedő István csíkszeredai ügyvéd és a harangokat Merza János csíkszeredai állomásfőnök ajándékozta.

A jelenlegi oltár 1960-ban került oda, eredetileg a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium 113-as termében volt felállítva. Az oltár keleti oldalán ez olvasható: „Tervezte: Vámszer Géza tanár / Készítette: Salamon Lajos / Festette: Szentpétery László/ 1937. március 27”.

A kápolna előtt álló székely kaput Jakab György és Lázár István faragta 1981-ben.

Az eltelt egy évszázad alatt a csicsói és a csíkszeredai Szent Kereszt plébánia látta el. 2003-tól Szereda gondozta 2010-ig. 2007-ben elkészült az Egyházi Komplexum, amelynek építését 1991-ben kezdték el. A fatemplomot 2008 és 2009 között alapjaitól kezdve felújították a főegyházmegye millenniumára. Következő évre, 2010. őszére elkészült a plébánia épülete is, és önállósult, mint plébánia.

Erdélyben II. József óta 2014. január 26-án telepedhetett vissza a magyar pálos rend Hargitafürdőn. A hargitafürdői kolostorban szolgáló pálos szerzetesekkel egy új fejezet kezdődött a rend életében.

Egyháztanács

Közösségünk egyháztanácsa Tamás József püspökatya jóváhagyásával 2011. tavaszára jött létre és május elsején tették le az egyháztanácsosi esküt (nagyon szép ünnepen: Fehérvasárnap és egyben Isteni irgalmasság vasárnapja, valamint II. János Pál pápa boldoggá avatásának napja).

Elköteleződésük az, ami egyben a közösségünk elköteleződése is. Erre hívunk meg téged is köztünk. Próbáljuk ki és éljük meg együtt ezt az isteni, kalandos életformát, melynek nyomán várjuk Gazdánk hozzánk szóló szavait majd: Jól van derék és hű szolgám, a kicsiben hű voltál, sokat bízok rád menj be urad örömébe (Mt 25,21).

Ministránsaink

A ministráns közösségünk alapja a helyi, hargitafürdői gyerekek. Mikor pedig vendég gyerekek illetve fiatalok érkeznek, ők is szívesen vannak velünk együtt az oltárszolgálatban.

Gyerekeink a vetítésben szolgálnak, valamint az oltárnál, a virágokra vigyáznak, öntözik, énekelnek és főként imádkoznak – Isten fizesse nekik, legyen sok örömük benne!

Szentmisék rendje

  • 18:00
  • 09:30

Kiemelt események

  • június 21.
  • augusztus 23-án 12:30-kor
  • szeptember 19-én 12 órakorIndulás 10 órakor az Ózon Hoteltől
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!